NGST, fork. for Next Generation Space Telescope, tidligere betegnelse på James Webb-romteleskopet.