NCUBE, navn på norsk studentsatellitt-prosjekt. NCUBE-2, første norskbygde satellitt, ble skutt opp 27. oktober 2005 i den europeiske studentsatellitten SSETI (Student Space Exploration and Technology Initiative) med en russisk Kosmos 3 bærerakett fra Plesetsk. Det var til mars 2006 ikke oppnådd kontakt med satellitten. NCUBE-2 er formet som en terning med sidekanter 10 cm, veide noe under 1 kg og skulle brukes i eksperimenter tilknyttet overvåkning av skipstrafikk og reinsdyr. Den identiske NCUBE-1, med tilnavnet Rudolf, skal etter planen skytes opp i løpet av 2006.