Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, Andøy kommune i Nordland, ble etablert i 2000 som en ideell stiftelse. Senteret er et datterselskap av Andøya rakettskytefelt og samlokalisert med dette. NAROM skal bidra til at nasjonale mål for romrelatert undervisningsvirksomhet nås. I samarbeid med utdanningsinstitusjoner, utdanningsmyndigheter, romrelatert industri og andre, skal NAROM utvikle og gjennomføre romrelaterte opplæringstiltak, seminarer og konferanser for alle utdanningsnivåer.