Faktaboks

Også kjent som

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Logo
Logo
Av .

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er et nasjonalt senter for forskning på og formidling av kunnskap om alternativ behandling. Alternativ behandling settes gjerne i motsetning til kunnskapsbasert medisin.

Senteret ble grunnlagt i 2000 og er fullfinansiert av helsemyndighetene siden 2005.

Samfunnsoppdrag

NAFKAM skal samle, utvikle, og gi forskningsbasert og kvalitetssikret kunnskap om alternative behandlingsformer.

Hovedformålet med NAFKAM sin virksomhet er å gjøre det mulig for befolkningen å ta informerte og trygge valg med hensyn til bruk av alternativ behandling.

NAFKAM skal tilby kunnskap til befolkningen og helsemyndighetene om hvilken dokumenterbar effekt og risiko alternativ behandling har ved bruk mot sykdom og helseplager.

Arbeid

Kunnskapsformidlingen gjøres først og fremst gjennom NAFKAMs hjemmeside. Her finner en aktuelle saker om alternativ medisin, og temasider med relevante oppslag og oversikter.

På NAFKAMs hjemmeside ligger et nettleksikon med informasjon om de mest utbredte alternative behandlingsformene. NAFKAM tilbyr også egne informasjonssider på norsk og engelsk om alternativ behandling ved kreft, og koordinerer det det internasjonale forskningssamarbeidet CAM Cancer.

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp

I perioden 2005–2020 utarbeidet NAFKAM et register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), hvor en samlet og systematiserte opplysninger om skandinaviske pasienters uventet gode eller dårlige sykdomsforløp, forløp som pasientene selv knyttet til bruk av alternativ behandling.

Kunnskapsoppsummeringer

NAFKAM gjennomfører og formidler systematiske kunnskapsoppsummeringer på aspekter ved alternativ behandling som forekomst og utbredelse, effekt og sikkerhet, og pasienterfaringer og -preferanser. Ansatte ved NAFKAM har ulike forskningsprosjekter på feltet alternativ behandling, og forskningsresultatene publiseres i form av rapporter, artikler og doktorgradsavhandlinger.

Historikk og lokalisering

I 1997 nedsatte Sosial- og helsedepartementet et utvalg for å utrede ulike aspekter ved komplementær og alternativ medisin. En av utvalgets anbefalinger i NOU 1998:21 Alternativ medisin var å etablere et nasjonalt forskningssenter for upartisk, uavhengig forskning på slik behandling.

I samarbeid med Norges forskningsråd opprettet UiT Norges arktiske universitet et slikt forskningssenter i år 2000. Dette senteret fikk etter kort tid det nåværende navnet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, og har fra 2005 har vært fullfinansiert fra helsemyndighetene.

NAFKAM har fra 2008 vært et Senter for samarbeid (WHOCC) innen tradisjonell, komplementær og integrativ medisin, i regi av Verdens helseorganisasjon.

NAFKAM er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. NAFKAM har per 2022 om lag 20 ansatte.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Johannessen, Berit, redaktør (2012). Komplementær og alternativ behandling. Gyldendal akademisk

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg