Proteiners levetid i en celle varierer innen vide grenser (fra sekunder til flere dager). Alexander Varshavksy og medarbeidere viste på midten av 1980-tallet at en viktig faktor for bestemmelse av levetiden var hvilken aminosyre som befant seg i proteinets aminoende (the N-end rule eller N-enderegelen). Senere forskning har vist at ubikvitinsystemet (se ubikvitin) spiller en sentral rolle i nedbrytningen av proteiner ut fra N-enderegelen.