Nør slott er en toetasjes bygning i klassisistisk stil med valmtak og to firkantede hjørnetårn mot gårdssiden, oppført 1933 etter at det gamle slottet fra 1730-årene var ødelagt av brann. Det benyttes nå som kurs- og konferansesenter. Godsets nåværende hovedbygning er oppført 1960 i moderne stil.