Nöteborg, 1611–1702 navn på den russiske byen Sjlisselburg.