Næringslivets Sikkerhetsråd, organisasjon opprettet i 2004 av hovedorganisasjonene innen næringsliv og finansnæring, rådgivende organ i spørsmål om beskyttelse mot spionasje, sabotasje, terrorisme, datakriminalitet, organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet m.m. og forebyggelse av tap. 1977–2003 var NSR organisert som et råd, Industriens Sikkerhetsutvalg (ISU) under Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, fra 2004 skilt ut som selvstendig organisasjon med sine egne styrende organer.