Nær-døden-opplevelse, betegnelse brukt om paranormale opplevelser som livstruede personer har hatt i det de har vært på «dødens terskel». Fellestrekk ved slike opplevelser er at personene har observert seg selv utenfor seg selv, liggende på operasjonsbordet, på vandring gjennom en mørk tunnel med lys i den andre enden, i møte med en guddommelig skikkelse osv., og at de motvillig «returnerer» til kroppen og livet.

NDO har ingen vitenskapelig forankring, men kan inngå som element i regresjonterapi, som er en omdiskutert form for gjenopplevelse av tidligere liv som kan inngå i alternativ behandling. Blant de første  som skrev om slike erfaringer i en slik sammenheng var den amerikanske lege Raymond Moody (Life after life, 1975). I norsk sammenheng er det naturlig å nevne den omstridte psykologen Rune Amundsen (Livets speil; opplevelser på dødens terskel, 1987).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. august 2012 skrev Olav Haverstad

NDO ( Nær døden opplevelser) og bevissthetsrelaterte sanseprosesser...er målbare og konkrete i sin form.I dag er betegnelsen NDO ( Nær døden opplevelse)- svært tradisjonelt blitt definert utfra et "ikke - fysikalistisk og reduktivt" syn på vår "virkelighet". Selve forståelsen og tolkningen av en del kompliserte arketype iconer - som døende personer har berettet om - etter påvist klinisk død ( full ånderettstans og hjertestans), tyder i dag ikke på at det finnes noen dekning for å se på fenomenet som paranormalt av karakter. Ovennevnte definisjon av NDO ( Nær døden opplelvelsen), er på flere punkter bl.a. slik mangelfull og dirkete feilaktig.Det er i dag ikke relevant å si at selve NDO fenomenet, har signaturer av såkalte paranormale opplevleser i seg.NDO kriteriene - de icone kjerneverdiene - som i dag ligger til grunn for en klassifisert NDO (Nær døden opplelvelse) ,er både fysisk spesifikke av karakter - og relatert til en klar påviselig vandring av vår bevissthet - fra en IKO ( I kroppen opplevelse) til en UKO ( Ut av kroppen opplevelse). Vi snakker derfor om en påviselighet av vår bevissthets reise ut av kroppen - og tilbake til denne.En slik reise innebærer dokumenterte og vitenskapelig bekreftede observasjoner av den faktiske virkeligheten - en klinisk død person fullt ut er istand til å observere fra sitt egne fysiske legeme og utenfor dette.Arcetype iconer er: Tunnelopplevleser, transendetale opplevelser, møte med avdøde slektninger, møte med døde kjæledyr, astralflukt inn i jordliknende landskaper, ulike typer lyslandskaper,konkrete gjenkjennelige landskaper sett fra ulike dimensjoner og vinkler,å bli tilsnakket av guddommelige stemmer - som i ( NDO) tilfellet beretter - at den døende skal reise tilbake til "livet", o.s.v. Det finnes en mengde iconer,som har en klar og spesifikk betydning, i tråd med de ulike individuelle opplevelser personene har hatt under sin NDO.Her ser vi store indviduelle og kulturelle forskjeller i måten selve NDO reisen skjer på. Forskning med hypnose viser klare definerte signaturer i NDO ( Nær døden opplevelsen), som klart indikerer at NDO reisen er svært så konkret og målbar i sin karakter og form.

Vi kan faktisk ikke påstå at NDO ( Nær døden opplevelsen ), ikke har noen vitenskapelig forankring, så lenge den klassiske og reduktive vitenskap i seg selv fullt ut ennå ikke har anerkjent den komplementære og eteriske tanke - som et fundamentalt grunnleggende postulat i den eksakte og målbare vitenskap. Så langt er klassisk reduktiv målbar vitenskap kun å betrakte som en halvsannhet! Derfor må vi i årene som kommer arbeide med en komplementær problematikk og nye definisjoner av hva "vitenskapelig forankring" egentlig skal bety!

Dualismen er grunnleggende for en dypere forståelse av denne problematikken.Det er da påkrevd å se nærmere på en relegionsrelatert - og filosofirelatert dualisme, fornakret mot en kosmosofisk dualisme - der vi kan betrakte vårt fysiske univer som forankret i et eterisk komplementært univers.Olav Haverstad

Tanatolog

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.