Når enden er god, er allting godt, uttrykk som finnes i mange språk. Det forekommer på latin i Gesta Romanorum (1463): Si finis bonus est, totum bonum erit. I England var det i formen All's well that ends well kjent som ordspråk lenge før Shakespeare brukte det som tittel på en av sine komedier.