Näsbyholm, gods i Sverige, Skåne län, ca. 25 km vest for Ystad. Godset er første gang nevnt på 1300-tallet, og har bl.a. tilhørt slekten Galen, erkebiskopen i Lund, kongen og fra 1574 slektene Bille, Beck og von Finecke. 1756 ble det fideikommiss for overhodet for den friherrelige slekten von Blixen-Finecke. Näsbyholm har (1997) et totalareal på 21 000 daa, hvorav 15 000 daa dyrket mark. Hovedbygningen er oppført i klassisistisk stil 1957, på kjellermurene av en borg fra omkring 1480, som ble revet 1865.