Nämforsen, i Ångermanland, Sverige, er et av de største felter med bergbilder (helleristninger) i Nord-Europa. I alt er det lokalisert ca. 1400 figurer: elg, bjørn, båter, mennesker osv. Bildene skriver seg fra en jegerkultur som åpenbart har stått under innflytelse av jordbrukstradisjoner lenger sør. De fleste figurene skriver seg fra tidsrommet 3500–2000 f.Kr.