Myrlandshaugen, tidligere fergested i Gratangen kommune, Troms, nord for munningen av fjorden Gratangen. Frem til 1994 gikk det ferge herfra til øyene Rolla og Andørja i Ibestad kommune. Dette året fikk Andørja fastlandsforbindelse med Salangen over Mjøsundbrua (Mjøsundforbindelsen) på Fv. 848. I 2000 ble så Ibestadtunnelen, også Fv. 848, åpnet mellom Andørja og Rolla, og dette har gitt hele Ibestad kommune fastlandsforbindelse.