Myra, tettsted i Vegårshei kommune, Aust-Agder, snaut 2 kilometer sør for Vegårshei stasjon på Sørlandsbanen. Her ligger Vegårshei ski- og aktivitetssenter. Vegårshei kirke, en korskirke i tre fra 1810, ligger mellom tettstedet og Vegårshei stasjon. Myra har forbindelser med E18 i Akland i Gjerstad i øst (fylkesvei 416) og Fiane i Tvedestrand i sør (fylkesvei 414/415).