Mynt, mål og vekt i Sverige

Myntenheten

Myntenheten er krona (symbol Kr, valutakode SEK) à 100 öre. Mynter utstedes i verdiene 1 krona, 5 og 10 kronor. 2 kronor (senest utmyntet i 1971) er også gyldig betalingsmiddel. Den siste öremynten, 50 öre, opphørte å være gyldig betalingsmiddel fra 30. september 2010. Sedler utstedes i verdiene 20, 50, 100, 500 og 1000 kronor.

Opp gjennom middelalderen var myntenhetene mark og ørtug i bruk. Gustav Vasa innførte to nye enheter, öre (1522) og riksdaler (1534). De første gullmynter ble utgitt av Erik 14 (1568). Kobbermynt ble for alvor tatt i bruk på 1600-tallet. Av gullmynter ble det fra 1650-årene til 1868 preget dukater av vekslende verdi, i årene 1868–72 dessuten en «carolin», som i størrelse, vekt og finhet svarte til den franske 10 franc-mynten.

De første pengesedlene i Europa ble utgitt av en svensk privatbank, Palmstruchska banken, 1661.

Sverige hadde sølvmyntfot med riksdaler som hovedmynt inntil landet ved myntloven av 30. mai 1873 gikk over til gullmyntfot med regningsenhet krona, delt i 100 öre. Gullmyntfoten ble siste gang opphevet 1931.

Sentralbank og seddelbank er Sveriges Riksbank; den ble grunnlagt 1668 som Riksens Ständers Bank, og er verdens eldste eksisterende sentralbank.

Mål og vekt

Det metriske system ble innført ved forordninger av 22. nov. 1878 og 9. okt. 1885. Det avløste et mål- og vektsystem, innført 1856, hvis viktigste enheter var 1 fot à 10 tum à 10 linjer. En fot var ca. 0,3 m; 10 fot = 1 stång; 1 mil = 36 000 fot = 10,6886 km. Rommål var 1 kubikkfot à 10 kannor à 100 kubikktum à 1000 kubikklinjer. 1 kubikkfot holdt 26,173 liter. Handelsvekt var 1 centner à 100 skålpund = ca. 42,5 kg. I det eldre mål- og vektsystem, som gjaldt 1739–1856, var lengdeenheten fot litt mindre, men forskjellen var så liten at det ikke hadde praktisk betydning. Fot var da delt i 12 tum à 12 linjer. Det eldre rommål var 1 kubikkfot à 1728 kubikktum à 1728 kubikklinjer. I handelsvekten var centner og pund av samme størrelse som i det nyere system, men dessuten anvendte man 1 skeppund = 20 lispund à 20 skålpund. I begge systemer var 1 skålpund = 10 000 korn.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg