Myanmarsk litteratur opptrer tidligst i religiøse innskrifter fra begynnelsen av 1100-tallet. Den klassiske litteraturen omfatter poesi i en rikdom av former (ballader, oder, romantiske dikt) i en rekke forskjellige metre og med enderim. Dramatisk litteratur opptrer på 1500-tallet og er sannsynligvis påvirket fra Thailand. På prosa finnes store samlinger av buddhistiske legender og historiske krøniker fra ulike perioder. Inntil midten av 1800-tallet ble det meste skrevet på palmeblader eller brettet papir. Forfatterne var for det meste munker og hoff-folk; språket bærer ofte et forfinet preg. I de siste hundre år, og særlig etter 1920, er det vokst frem en talespråkslitteratur forskjellig fra den tradisjonelle (romaner, biografier osv.), til dels med forbilder i oversettelser fra engelsk og fransk.