Mwanza, by i Tanzania, ved sørøstbredden av Victoriasjøen; 209 800 innb. (2003), en av landets største byer. Havneby og endepunkt for jernbanen fra Tabora. Viktig handels- og industrisenter med næringsmiddelindustri, tekstilindustri, trevareindustri, fiskeindustri m.m. I omegnen brytning av gull og diamanter.