Muus, norsk slekt som stammer fra sorenskriver i Hedmark Niels Rasmussøn Muus, som var far til sogneprest i Stord Didrik Nielssøn Muus (1633–1706). Hans søstersønn Niels Pederssøn (1642–1737) tok navnet Muus; han ble sogneprest i Snåsa og ble 1733 av kong Christian 6 forlenet med Snåsa kongetiende. Hans etterkommere var i flere generasjoner sogneprester i Snåsa, hvor slekten fremdeles eier en gammel slektsgård. Blant hans etterkommere er forvalter ved Christiania glassmagasin Johan Henrik Muus og hans sønn, stortingsmann og sorenskriver Abraham Falch Muus (1789–1866), teologen Bernt Julius Muus (1832–1900) og forfatteren Rudolf Wilhelm Muus (1862–1935).