Muslim League, politisk organisasjon av muslimer i India, grunnlagt 1906. Samarbeidet en tid med den hinduiske National Congress (se Kongresspartiet) og ønsket en indisk forbundsstat, men gikk fra 1940 under Jinnahs ledelse inn for opprettelse av en egen muslimstat, Pakistan. Etter virkeliggjørelsen av dette programmet beholdt ligaen den politiske ledelse i Pakistan i flere år. I India har ligaen opphørt med politisk virksomhet.