Musken, grend i Tysfjord kommune, Nordland, på vestbredden av Hellmofjorden, der denne dreier skarpt østover. Grenda, som ligger ved utløpet av Muskelva (Måskejåhkå), har lulesamisk befolkning. Musken har 33 innbyggere (2016) inkludert Nordbukta (Tjierrekluokta) på østsiden av fjorden noe lenger inne; dette er de to innerste bosetningene ved Hellmofjorden.