Musikkens Venners Landsforbund, forbund stiftet 1947. Har til formål å vekke interessen for god musikk ved å arrangere konsertturneer, ved å danne lokalforeninger og gjennom annen virksomhet søke å skaffe musikken en bredere plass i norsk åndsliv. Medlemmer av forbundet er lokalforeningene Musikkens Venner, andre foreninger og institusjoner som ønsker å samarbeide, eller støtte forbundet, og enkeltpersoner der det ikke finnes lokalforeninger.