Musikk-Huset A/S, musikkforlag og musikkhandel i Oslo, grunnlagt 1939 av S. Kielland, K. Fosskaug og A. Guldahl.