Museum Dahlem, vanlig brukt betegnelse på et kompleks av museer i bydelen Dahlem i Berlin. Her finnes en av verdens fineste samlinger av tysk, italiensk, flamsk og hollandsk malerkunst fra 1400- 1500- og 1600-tallet, og det etnografiske Museum für Völkerkunde, verdens største i sitt slag; dessuten betydelige samlinger av egyptisk, antikk, islamsk, indisk og ostindisk kunst samt kunsthåndverk.