Musée d'Orsay, fransk museum for kunst fra 1848 til 1914. Museet åpnet i desember 1986 i den nedlagte jernbanestasjonen Gare d'Orsay i Paris. Stasjonen ble oppført til verdensutstillingen 1900, ble nedlagt 1969 og i 1970-årene blant annet brukt til filmopptak og eksperimentelle teateroppsetninger. Lokalene er senere innredet i postmodernistisk inspirert stil. Museets samlinger omfatter blant annet ca. 2300 malerier, 1500 skulpturer og 13 000 fotografier. Samlingen av impresjonistisk kunst som tidligere var utstilt i galleriet Jeu de Paume, inngår i museet.