Murom, by i Russland, Vladimir fylke, ved Okas venstre bredd, 275 km øst for Moskva; 119 400 innb. (2008). Jernbaneknutepunkt; maskin-, tekstil- og treforedlingsindustri. Kirker og klostre fra 1700-tallet. Første gang omtalt 862.