Område (ca. 350 km2) ved munningen av Sepik River i Papua Ny-Guinea, bestående av laguner og kanaler av brakkvann og mangroveskog (Rhizophora). Menneskene som bor i Murik Lakes er kjent som murik og kan deles inn i tre undergrupper: Wokumot (Big Murik), Karau og Kaup. De livnærer seg fra fiske og sanking i lagunene og er avhengige av et ustrakt byttenettverk for å skaffe seg seg sago og andre nødvendige varer.