Muratoris fragment, eller Muratoris kanon, er en fortegnelse over hvilke skrifter som ble regnet med til en nytestamentlig tekstsamling (kanon). Ludovico Muratori fant fortegnelsen og utgav den i 1740. Fragmentet ble lenge datert til ca. år 200, og ble sagt å komme fra Roma. Både den tidlige datering og Romas sterke stilling gjorde at det lenge ble regnet som en uvurderlig kilde til dannelsen av en kristen skriftkanon. Imidlertid har nye skriftanalyser betvilt tidligere antagelser, og mange forskere mener nå at fortegnelsen stammer fra en mer østlig menighet på 300-tallet.