Munck af Fulkila. Slektens stamfar er Anders Jönsson (f. ca. 1500), godseier i Finland. Hans sønnesønn Mikael Munck (død 1599) var befalingsmann på Åbo slott og ble adlet 1585. En av hans etterkommere ble friherre 1778, og slekten lever fortsatt i Finland. Til denne gren hører president i kammerrevisjonen Adolph Fredric Munck (1749–1831), som ble svensk greve 1788. Han ble senere drevet i landflyktighet og slo seg ned i Italia, hvor han 1816 ble naturalisert som greve i Parma. Til slektens adelige gren, som døde ut på mannssiden i Sverige 1935, hører hoffrøken Ebba Henrietta Munck af Fulkila (1858–1946), som 1888 ble gift med den svenske prins Oscar Bernadotte, greve av Wisborg (1859–1953), som arvet slektens fideikommissgods Frötuna.