Multituberculata, utdødd pattedyrorden i underklassen Allotheria. Små, primitive pattedyr som levde i jura, kritt og frem til begynnelsen av tertiær, da de døde ut. Fossilmaterialet av Multituberculata består vesentlig av tenner og fragmenter av kjever og hodeskaller, mens det er funnet få kroppsknokler. Karakteristisk for Multituberculata var utviklingen av store, langstrakte kinntenner, som på tyggeflaten hadde utviklet to eller endog tre rekker med knuter. De var planteetere og hadde trolig en meget velutviklet luktesans.