Muhammad Alis hus, egyptisk dynasti grunnlagt av Muhammad Ali (1769–1849). Det hevdes at slekten er av albansk opprinnelse, mens den selv hevder at den er av tyrkisk opprinnelse og stammer fra Arapkir i Anatolia. Slekten var senere bosatt i Konya, hvorfra Muhammad Alis farfar flyttet til Kavalla i Makedonia. Muhammad Alis far var Ibrahim aga, kommandant over byvakten i Kavalla. Muhammad Ali tok makten i Egypt som vali 1805 og fikk den osmanske sultanens godkjennelse på dette 1806. Han ble arvelig visekonge i Egypt 1841. Hans sønner var Ibrahim pasja (1789–1848), vali av Egypt 1847–48, prins Tusun og Muhammad Said pasja (1822–63), som etterfulgte nevøen Abbas 1 som vali av Egypt 1854–63. Sønn av prins Tusun var Abbas 1 pasja (1813–54), vali av Egypt etter onkelen Ibrahim pasja 1848–54. Sønn av Ibrahim pasja var Ismail pasja (1830–95), som var vali av Egypt fra 1863; han regjerte 1867–79 som khediv av Egypt. Hans sønn var Muhammad Tewfiq pasja (1852–92), som var khediv av Egypt fra 1879. Han ble etterfulgt av sønnen Abbas 2 Hilemi (1874–1923), som var khediv 1892–1914. Denne ble etterfulgt av onkelen Husain Kamil (1852–1917), som hersket som sultan av Egypt fra 1914. Han ble etterfulgt av broren Fuad (1868–1936), som ble sultan 1917 og konge av Egypt 1922. Ved hans død overtok sønnen kong Farouk (1920–65), som regjerte 1936–52. Han abdiserte til fordel for sin sønn Ahmed Fuad (f. 1952), men de ble begge sendt i eksil.