Muhammad 5, konge av Marokko 1957–61. Sultan fra 1927, men hadde liten makt før nasjonalistbevegelsen vokste seg sterk under den annen verdenskrig. Da Marokko ble medlem av den franske union 1946, førte han forhandlinger med Frankrike om reformer og større selvstendighet, uten resultat. Avsatt og deportert 1953, gjeninnsatt 1955. Kongetittel fra 1957 etter at Marokko ble selvstendig 1956.