Mudumu, nasjonalpark på 1009 km2 i Namibia. Mudumu ligger på den østlige elvebredden til Kwando og består av savanne, mopane-trær og sumpområder.