MsTh er en forkortelse for mesothorium, som er en isotop av radium.