Mountstuart Elphinstone, britisk historiker og kolonipolitiker. I Det ostindiske kompanis tjeneste 1796–1828; guvernør i Bombay (nåv. Mumbai) 1819–27. Han bidrog sterkt til å befeste det britiske herredømme i India og var en av sin tids største kjennere av indiske forhold. Han utgav bl.a. The History of India (1841). Hans The Rise of British Power in the East ble utgitt 1887.