Mount Rushmore National Memorial, amerikansk nasjonalminnesmerke. På toppen av det 2000 m høye fjellet Mount Rushmore i South Dakota er hodene av fire amerikanske presidenter – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln – hugd ut av selve berget. Hodene er nesten 18 m høye, tilsvarende menneskeskikkelser på ca. 140 m, og er synlige på lang avstand. Utført i 1930–39 av den dansk-ættede billedhuggeren Gutzon Borglum.