Mostaganem, by i Algerie, ved Middelhavet, 70 km øst for Oran; 124 400 innb. (1999). Fiskehavn. Utskipning av vin, grønnsaker og korn; metall-, tekstil- og tobakksindustri. Grunnlagt på 1000-tallet.