Mossø er Danmarks fjerde største innsjø, og ligger vest for SkanderborgJylland. Den har et areal på 17 km2 og en dybde inntil 22 meter. Innsjøen får tilløp fra Skanderborg sø og avløp gjennom Gudenå. Sjøen og områdene rundt ble fredet i 1977. Ved sjøens nordlige bredde ligger ruinene av Øm Kloster fra 1100-tallet. Offentlige parkeringsplasser finnes ved Emborg, Lindholm Hoved og Klostermølle. Bade-, fiske- og padlemuligheter. Rikt dyre-, fiske-, fugle- og planteliv.