Mosjøen i Enebakk, innsjø i Østmarka i Enebakk kommune 232 moh. Mosjøen er oppdemmet i sørenden, og fra dammen gikk en trerenne for fløting av tømmer ned til Rausjøen, og videre til sagene i Rausjøgrenda. Tømmerrenna ble bygget omkring 1910.