Moshoeshoe 2, konge av Lesotho. Overtok som overhøvding etter sin far Seeiso i det daværende Basutoland 1960, og ble konge i det selvstendige Lesotho 1966. Ble tvunget i eksil for en kort periode 1970, og på ny fra 1990, da hans sønn Letsie ble innsatt som konge. Kom tilbake til makten 1995, men omkom i en bilulykke 1996.