Moses David, (1919-94), grunnleggeren av Guds barn (Children of God, også kalt Familien eller The Family), en kristen, nyreligiøs bevegelse som var særlig virksom på 1970-tallet.