Londons eldste dagblad, grunnlagt 1772, i sin tid et innflytelsesrikt konservativt organ. 1937 kjøpt av Viscount Camrose og slått sammen med Daily Telegraph.