Mormonerkirken, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, religionssamfunn stiftet av amerikaneren Joseph Smith (1805–44), formelt organisert 6. april 1830. Kirken har hovedsenter i Salt Lake City, Utah i USA, fra 1847.

Det var i 2012 omtrent 14,5 millioner mormonere i verden, av dem er omtrent 4300 i Norge. Kirken driver en intens misjonsvirksomhet, også i Europa, og har ca. 53 000 misjonærer i arbeid. En stor del av mormonerungdommen i alderen 18–25 år gir to år av sitt liv i misjonens tjeneste og betaler selv sine utgifter.

Mormonerne har 136 templer i drift, 30 templer under bygging og mange tusen kirker, kapeller og forsamlingslokaler. De eier blant annet to store forsikringsselskaper og en radiostasjon i USA. Kirken legger stor vekt på utdannelse og driver blant annet Brigham Young universitet med omtrent 28 000 studenter i Provo, Utah.

Kirkens lære skiller seg i flere henseender ut fra vanlig kristen oppfatning. Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd anses som tre forskjellige personer som er ett i hensikt og fullkommenhet. Faderen og Sønnen har fysiske legemer «av kjøtt og ben, like følbare som menneskenes». Gud Faderen er Jesu Kristi kjødelige far.

Menneskene har levd i en førjordisk tilværelse som åndebarn av Gud og er kommet til jorden som en del av en evig utvikling mot fullkommenhet. Kristi forsoning åpnet muligheten for mennesket til å bli Gud lik, under forutsetning av at det holder hans bud. Familielivet kan fortsettes hinsides ved at ektefeller og barn knyttes sammen ved evige beseglinger i kirkens templer.

Ifølge mormonene forkynnes evangeliet også for de avdøde, og de driver derfor utstrakt slektsforskning, samt stedfortredende dåp og «beseglinger» for sine forfedre. Barn kan døpes etter fylte 8 år.

Kirken regner med fire hellige bøker: Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Læren om rettferdiggjørelse ved tro alene avvises. Kirken anser seg for å være den gjenopprettede Jesu Kristi kirke. Av andre kirker regnes den som et religionssamfunn med kristen bakgrunn og ikke-kristne innslag.

I en alder av 14 år hevdet Smith at han som svar på en bønn om hvilken kirke han skulle slutte seg til fikk besøk av to himmelske personer – Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus, som fortalte ham at han ikke skulle slutte seg til noen av datidens samfunn. Senere fikk han i oppdrag å gjenopprette Jesu Kristi kirke og gjengi fylden av Hans evangelium som var gått tapt fra jorden på grunn av frafall fra den rette tro og lære etter Jesu apostlers død. Som et ledd i denne gjenopprettelsen hevdet Smith at han i 1823 fikk besøk av en budbringer (engel) ved navn Moroni, som fortalte ham om en oldtidsopptegnelse som lå skjult i et høydedrag i nærheten av Palmyra i delstaten New York. Denne opptegnelsen inneholdt en beretning om folkegrupper hvis forfedre utvandret fra Midtøsten i tidsrommet fra ca. år 2000 til 600 f.Kr., og som slo seg ned på det amerikanske kontinent og der utviklet store sivilisasjoner. Sentralt i opptegnelsen var Jesu angivelige besøk hos folkene i Amerika i tiden etter sin oppstandelse, der han organiserte sin kirke etter mønster av den kirken som ble opprettet blant jødene.

Fire år etter engelen Moronis første besøk fikk Smith adgang til å hente opptegnelsene som var gravert på plater som så ut som gull, på et språk kalt «reformert egyptisk», og sammen med platene lå angivelig de bibelske seerstenene, Urim og Tummim (2 Mos 28,30), som satte Smith i stand til å oversette det ukjente språket til engelsk. Resultatet utkom i 1829 som Mormons bok - et annet testamente om Jesus Kristus, og denne boken er senere utgitt på en rekke språk, blant annet på norsk i 1950.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble formelt organisert 6. april 1830, og misjonærer ble sendt vestover til Ohio, der hovedkvarteret snart ble opprettet. Kirken vokste raskt i antall, men ble gjort til gjenstand for mistenksomhet og forfølgelse og fikk etter hvert mange fiender, som lyktes i å fordrive de fleste til Missouri, der deres nye hovedkvarter ble opprettet. Men også her oppstod uroligheter. Innbyggerne fryktet at mormonerne skulle få den politiske kontroll i landet. Smith og hans tilhengere måtte forlate stedet og dro til Illinois, hvor de grunnla byen Nauvoo, som snart ble den største byen i delstaten med ca. 20 000 innbyggere.

I Nauvoo bygde mormonerne et tempel og dannet et militærkorps med Smith som leder. Her fikk Smith sannsynligvis også sin åpenbaring om polygamiet, som ble praktisert i begrenset omfang i noen årtier. Mange nye mormonere kom fra England hvor Brigham Young hadde virket en tid som misjonær.

Smith ledet sin kirke blant annet ved nye åpenbaringer og stilte seg også som kandidat til presidentvalget i 1844. Men folks motstand mot mormonerne vokste. En avis gikk til sterke angrep på Smith, og etter at hans tilhengere hadde ødelagt avispressen, ble Smith og hans medarbeidere satt i fengsel. Den 27. juni 1844 trengte en flokk maskerte menn seg inn i fengselet og myrdet Smith og hans nærmeste medarbeider.

Etter Smiths død ble Brigham Young i egenskap av president for «De tolv apostler» ny leder for kirken. Han førte mormonerne i et veldig nomadetog vestover til Salt Lake Valley, Utah, hvor et nytt mormonersentrum, Salt Lake City, ble grunnlagt i 1847. På få år flyttet 80 000 nye mormonere til Utah.

Med sin sterke personlighet var Brigham Young den selvskrevne leder i det nye teokratiet. Han bygde templer og skoler, satte i gang handel og industri og sendte misjonærer til mange land, også til Skandinavia. Ved hans død i 1877 overtok John Taylor ledelsen, etterfulgt av Wilford Woodruff i 1885. I 1896 ble territoriet Utah opptatt som den 45. staten i USA. Woodruff hadde da først måttet utstede en erklæring som avskaffet polygamiet i kirken.

  • Davies, Douglas James: An introduction to Mormonism, 2003
  • Heistø, Rigmor, red.: Dette tror vi, 2. utg., 1997, 139-47
  • Ludlow, Daniel H., red.: Encyclopedia of Mormonism, 1992, 5 b.
  • Molland, Einar: Kristenhetens kirker og trossamfunn, 1976 (kap. 24)
  • Sødal, Helje Kringlebotn, red.: Det kristne Norge, 2002, 300-307

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.