Morgenlandene, eldre betegnelse for Orienten; motsatt Aftenlandene (Vesten).