Morfevs, i gresk-romersk mytologi gud for drømmene, sønn av Hypnos, søvnens gud. Navnet lever ennå i vendingen «ligge i Morfei armer», dvs. sove.