Moretto da Brescia, italiensk maler, tilhørte skolen i Brescia. Han står den venetianske skolen nær og utviklet seg under påvirkning av Romanino, Tizian og Rafael. Karakteristisk for hans koloritt er en sølvgrå tone, som i hans senere år blir mer kjølig. Som Palma Vecchio fremstiller han med forkjærlighet skjønne kvinner i rike drakter.