Mordkommisjonen, uoffisiell betegnelse på den etterforskningsgruppe som ble etablert ved Kripos tidlig på 1960-tallet for å bistå landets politikamre ved etterforskning av alvorlige forbrytelser. Se Nye Kripos.