Mordet i katedralen, eng. originaltittel Murder in the Cathedral, skuespill (1935) av T. S. Eliot. Stykket, som ble Eliots gjennombrudd som dramatiker, er et historisk-psykologisk drama om mordet på erkebiskop Thomas Becket. Det var samtidig et gjennombrudd for det poetiske, spesielt det religiøse, versdrama.