Montparnasse, bydel i Paris, i sørvest, innlemmet i byen 1860. Navnet er egentlig Mont-Parnasse, musenes fjell, og skyldes Sorbonne-studentenes hyppige bruk av høyden på Ludvig 14s tid. Særlig i mellomkrigsårene var Montparnasse et sentrum for kunstner-, turist- og fornøyelseslivet i Paris med sine mange restauranter og kafeer. Fra 1959 har det foregått utbygging av kontor- og forretningsbygg i forbindelse med jernbanestasjonen, bl.a. det 210 m høye Tour Maine-Montparnasse (1969–73).