Montefeltro, italiensk adelsslekt som hersket i Urbino fra 1234. Slekten var ghibellinsk og fikk hertugtittel 1474. Cesare Borgia erobret Urbino 1502, og slekten Montefeltro døde ut med den siste hertug, Guidobaldo (1472–1508). Han adopterte sin søstersønn Francesco Maria della Rovere, som arvet navn og titler. Disse innehas i dag av slekten Lante.