Monseigneur, it. monsignore, tittel for katolske erkebiskoper, biskoper og andre høyere geistlige og for prinser av suverene hus. Under Bourbonene, fra Ludvig 14s tid, ble tittelen også brukt alene om kongens eldste sønn. En svekket form av Monseigneur er monsieur.